HDX7000

    Product Description

    HDX7000

    • Cung cấp công nghệ Polycom Ulti mateHD ™: Giọng nói HD, video HD và nội dung HD cho hiệu suất vượt trội